+90 212 858 05 95
info@avp.com.tr

KURUMSAL

Hakkımızda

AVP, her kurumsal yapı gibi, uzmanlık alanında hedeflerini planlamakta; güçlü, sağlam adımlarla ilerleyerek, sektörünün örnek alınan öncü kuruluşlarından birisi olduğu bilinciyle çalışmaktadır. Güvenliğin, birey ve toplum yaşamındaki en önemli yaşamsal ihtiyaçlardan birisi olduğu gerçeğinden hareketle; AVP, elektronik yangın güvenlik sektörünün, bu yaşamsal ihtiyaca katkısını en üst düzeyde temsil etmek; örnek ve öncü rolünün gerektirdiği yatırımları ve açılımları zamanında yapmak; insanı ve ülkesinin huzuruna sağladığı katkının ticari getirisini, yine kendisini var eden insanına ve ülkesine, güçlü ve ve köklü bir hizmet kurumu olarak sunmak amacındadır.

Misyonumuz

Topluma, çevreye, etik değerlere saygılı; çalışanlarına , birlikte çalıştığı şirketlere ve paydaşlarına değer katan; araştıran, öğrenen ve kendini sürekli yenileme kültürü’ne sahip; günümüz pazar gerçeklerini doğrultusunda isabetli kararlar alabilen "İleri teknoloji” şirketi olmaktır.

Vizyonumuz

İleri teknoloji ürünlerini etkilive verimlibir şekildeglobal ölçekte üretmek. Günümüz teknolojilerini kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, Uluslararası standartla-ra uygun,kolay satınalınabilir kalitelive güvenilirürünler geliştirmek.

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık, Müşteri Memnuniyeti, Güvenilirlik, YüksekPerformans, KalitedeSüreklilik, SürekliGelişim, Sonuç Odaklılık veEkip Çalışması

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu anlayışı içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek,performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşım- ların belirlenmesi, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçle- rimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünle- şik bir şekilde yöneterek, Elektronik Yangın Sistemleri sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmakiçin tüm gücümüzle çalışırız